Skip to content

Pyhäjärven terveyskeskus

Keväällä 2013 Pyhäjärven kaupungilla syntyi tarve väliaikaisista tiloista terveyskeskustoimintoja varten. Nykyiset tilat ovat kärsineet kosteus- ja sisäilmaongelmista. Sopimus väliaikaisten tilojen rakentamisesta allekirjoitettiin 17.7.2013. Tilat luovutettiin asiakkaan käyttöön 1.10.2013. Asennustyö kesti noin kolme viikkoa.

Asiakkaan tarve

Keväällä 2013 Pyhäjärven kaupungilla syntyi tarve väliaikaisista tiloista terveyskeskustoimintoja varten. Nykyiset tilat ovat kärsineet kosteus- ja sisäilmaongelmista. Sopimus väliaikaisten tilojen rakentamisesta allekirjoitettiin 17.7.2013. Tilat luovutettiin asiakkaan käyttöön 1.10.2013. Asennustyö kesti noin kolme viikkoa.

Ratkaisu

Tilayksiköiden kokonaismäärä on 33 kpl ja pinta-ala noin 486 m². Tiloissa toimii terveyskeskus, joka pitää sisällään odotustilat, lääkärien vastaanoton, päivystyksen, ensihoitohuoneen, kipsaushuoneen, paariaulan/tarkkailun sekä hoitajien toimistotilat.
Uusissa tiloissa on erinomaiset eristeratkaisut, joilla saavutetaan jopa 40 % energian säästö.
Tilojen vuokra-aika noin 2 vuotta.

Asiakkaan hyödyt

  • Valoisat ja avarat tilat
  • Hyvä lämmmön eristys
  • Käyttäjien toiveiden mukaisesti suunniteltu toimivat ja viihtyisät tilaratkaisut
  • Jokaisessa tilassa on huonekohtainen lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtolaite VL-100U-E (ilmanvirta 65-105 m²/h)