Siirry sisältöön

Uutiset

Ramirent on allekirjoittanut sopimuksen Väistötilojen myynnistä

Ramirent on allekirjoittanut sopimuksen Siirtokelpoiset tilat (Temporary Space) -liiketoiminnan myymisestä Procuritas Capital Investors VI:lle. Yrityskaupan arvo on noin 53 miljoonaa euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2018 loppuun mennessä ja sen toteutuminen on ehdollinen tavanomaisille ehdoille.

Kauppa on osa Ramirentin marraskuussa 2017 julkistamaa strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy pääomatehokkaaseen kannattavaan kasvuun ydinliiketoiminnassaan, konevuokrauksessa. Strategiansa julkistamisen yhteydessä Ramirent ilmoitti aikovansa selvittää strategisia vaihtoehtoja Väistötiloille.

Ramirentin Väistötiloilla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Vuonna 2017 sen liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) 3,5 miljoonaa euroa. Ramirentin Väistötilat tarjoavat korkealaatuisia ratkaisuja väliaikaisten asuntojen, koulujen, terveyskeskusten ja toimitilojen tarpeisiin. Liiketoiminnalla on vahvat asiakassuhteet erityisesti julkisella sekä kiinteistö-, öljy- ja kaasusektoreilla.

Kaupan arvioidaan johtavan noin 30 miljoonan euron kertaluonteisiin kuluihin, jotka liittyvät pitkäaikaisiin varoihin. Lisäksi omaan pääomaan sisältyneet valuuttakurssien muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan kaupan toteutumisen hetkellä. Sopimuksen Väistötilojen myynnistä Procuritakselle on arvioitu vaikuttavan yhteensä 18 työntekijään Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Työntekijät jatkavat kaupan toteuduttua myytävän liiketoiminnan palveluksessa.

”Uskomme, että kaupan myötä Väistötilojen liiketoiminta voi saavuttaa täyden potentiaalinsa Procuritas Capital Investors Holding VI:n omistuksessa. Procuritasilla on vankka kokemus liiketoimintojen viemisestä uudelle tasolle aktiivisen omistajuuden kautta. Ramirentille kauppa mahdollistaa sen, että voimme strategiamme mukaisesti keskittyä pääomatehokkaaseen kannattavaan kasvuun ydinliiketoiminnassamme eli konevuokrauksessa”, sanoo Ramirent Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka. ”Työmaatilojen valmistus ja omistus tulee jatkossakin olemaan osa vuokraustoimintojamme.”

“Olemme seuranneet väistötilaratkaisujen positiivista kehitystä pohjoismaisilla markkinoilla, ja uskomme, että perustana oleva markkinatilanne vahvistaa kasvua edelleen”, sanoo Procuritaksen johtaja Oskar Lindholm-Wu. ”Näemme erinomaisen tilaisuuden kasvattaa Väistötiloja juuri tähän liiketoimintaan keskittyvällä omistajuudella. Parannamme tarjontaamme asiakkaille ja rakennamme toimintaa sille perustalle, jonka liiketoiminta on saavuttanut Pohjoismaissa.”

Procuritas Capital Investorsin osakas Erik Fougner lisää: “Odotamme innolla, että pääsemme lyöttäytymään yhteen Väistötilojen johtoryhmän kanssa, ja aloittamaan yhteisen matkamme tukien heitä tulevaisuuden menestyksessä.”